Lochy tylko do 15 stycznia

Zarząd Koła Łowieckiego Knieja, zawiadamia Kolegów, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra z dnia 11 grudnia 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne, 31. grudnia 2016 roku minął okres obowiązywania przepisu o wydłużeniu okresu polowań na dziki lochy.

Oznacza to, że zaczęło obowiązywać rozporządzenie z dnia 16 marca 2005 roku w którym jest mowa o okresie polowań na dziki lochy od 15 sierpnia do 15 stycznia.

       Biorąc powyższe pod uwagę należy mieć na uwadze, że okres polowań na lochy kończy się 15 stycznia 2017 roku.

 

Komentarze są wyłączone.