Propozycje uchwal na Walne Zebranie

Zarzad przypomina o mozliwosci skladania propozycji uchwał na ZWZ Czlonkow Koła Knieja. 

Czekamy do piatku 17 marca. 

Propozycje mozna skaładać u Sekretarza lub poprzez pocztę elektroniczną knieja37@gmail.com

Zarząd

Komentarze są wyłączone.