Propozycje uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Powoli zbliża się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków naszego koła.

Pisemne zawiadomienia o dacie, godzinie i miejscu zostaną rozesłane do członków Koła w statutowym terminie.

Zarząd Koła przypomina o możliwości składania propozycji uchwał na ZWZ Członków Koła Knieja. Propozycje po zaopiniowaniu zostaną umieszczone w porządku obrad. W porządku obrad zostaną umieszczone jedynie projekty uchwał posiadające uzasadnieniem. W myśl zapisów Statutu PZŁ na ZWZ mogą być głosowane jedynie sprawy umieszczone w porządku obrad.

Na propozycje czekamy do piątku 16 marca 2018r.  Projekty można składać u Sekretarza Koła, poprzez pocztę elektroniczną: knieja37@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres KŁ Knieja, 21-100 Lubartów, Ul. Leśna 26A.

 

 

zk

 

 

Komentarze są wyłączone.