Jubileusz 90 lecia powstania koła

Koło powstało w 1928 roku, początkowo jako Towarzystwo Myśliwskie pod nazwą „Lewart” w Lubartowie. Jest to jedno z najstarszych kół okręgu lubelskiego, jak również w Polsce. Koło w roku jubileuszu liczy 82 członków. Obecnie koło dzierżawi trzy polne obwody łowieckie, położone na Równinie Lubartowskiej, wokół miasta Lubartów. Łączna powierzchnia dzierżawionych obwodów wynosi 27100 ha. Pomimo polnego charakteru dzierżawionych obwodów występują w nich niemal wszystkie gatunki zwierzyny, czego odzwierciedleniem jest pozyskanie. Plan łowiecki z ostatniego sezonu przedstawiał się następująco: 36 jeleni (w tym 12 byków),  247 saren (w tym 103 kozły), 310 dzików, 300 lisów, 170. bażantów, 45 zajęcy, 300 kaczek. Podczas obchodów jubileuszu wręczone zostały odznaczenia łowieckie oraz okolicznościowe listy gratulacyjne, od władz samorządowych oraz łowieckich.

Komentarze są wyłączone.