Prace przy przedstawiania amb. Nr 1 na polach Niedźwiada

Dzisiaj z okolicy kopalni została przedstawiona ambona nr 1 na polach Niedźwiada.
Jej nowe miejsce to granicą obwodu 99 i 117. Ambona obecnie może służyć do polowania na dziki i ochrony kukurydzy przed szkodami.

 

ŻYCZYMY sukcesów!

 

Darz Bór!

Komentarze są wyłączone.