Historia

zlomNasze Koło jest jednym z najstarszych kół łowieckich okręgu lubelskiego.

Swą historię wywodzi z koła łowieckiego „Lewart” utworzonego w Lubartowie w 1928 roku. Założycielami „Lewartu” byli: Hipolit Czaplicki, Adam Derecki, Kazimierz Dybiński, Władysław Jaszczak, Teodor Maksymowicz, Zygmunt Maksymowicz, Zbigniew Pyzik, Antoni Furgała, Stefan Sobolewski, Aleksander Walencik z Lubartowa oraz Ludwik Mazurek z Baranówki, Szymon Słysz z Brzezin, Kazimierz Pruski z Łucki i Aleksander Gusarow z Brzostówki. Jak donosi kronikarz początkowo składka wynosiła 6 zł miesięcznie co odpowiadało 6 kilogramom cukru. Do II Wojny Światowej myśliwi z Lewartu polowali w okolicach Lubartowa. Ulubionym terenem polowań była wtedy dolina rzeki Wieprz, okolice Szczekarkowa, Pałecznicy i Nowodworu zasobne w kuropatwy, kaczki i zające. Podczas II Wojny Światowej wielu myśliwych koła straciło życie, między innymi: Zygmunt Maksymowicz, Władysław Jaszczak, Aleksander Gusarow, Tadeusz Gomoła i Stefan Rafalski.

W 1948 roku lubartowscy myśliwi reaktywowali koło „Lewart”. Pierwszy powojenny zarząd koła stanowili: Piotr Borkowski, Bogdan Gieracz, Adam Derecki i Stefan Sobolewski.

W 1954 roku na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Koła nadano kołu nazwę „Knieja”. Do koła w jego historii należało ponad 200 myśliwych. Przez wzgląd na Ich pamięć i zasługi wymienimy tych, którzy pełnili funkcje w Zarządach Koła.

Funkcję prezesów pełnili: Piotr Borkowski, Stefan Chrościan, Marian Chodojewski, Leon Jóźwiak, Kazimierz Żelazny, Krzysztof Głowacki, Bogdan Gieracz, Janusz Kosiarski, Jan Włoch, Tomasz Wróblewski. Obecnie tę funkcję pełni Dariusz Topyła.

Funkcję Łowczych pełnili: Bogdan Gieracz, Leon Jóźwiak, Krzysztof Głowacki, Franciszek Nieścioruk, Jerzy Kuśmierczyk, Alfred Pijarowski, Andrzej Waśkowski, Dariusz Topyła. Obecnie tę funkcję pełni Piotr Marzęda a jego zastępcą jest Marek Osak.

Skarbnikami byli: Adam Derecki, Michał Błażejczyk, Kazimierz Żelazny, Janusz Kosiarski, Stanisław Sidorowicz, Władysław Ogrodowski, Józef Szypulski. Obecnie tę funkcję pełni Dariusz Wiącek.

Sekretarze to: Strefan Sobolewski, Aleksander Niezabitowski, Leon Łogowiński, Edward Sternik, Kazimierz Szwargoliński, Bronisław Wójcik, Janusz Kosiarski, Zygmunt Marzec, Jerzy Złotucha, Stanisław Drąd, Jerzy Kuśmierczyk i obecnie Jacek Olko.

W latach 1948-1954 koło dzierżawiło od sołectw tereny łowieckie w okolicach Lubartowa, Kamionki, Michow, Firleja i Czemiernik rozciągające się na obszarze 22 000 ha. Po wejściu w życie dekretu o Prawie Łowieckim koło otrzymało w dzierżawę trzy obwody o łącznej powierzchni prawie 25 000 ha. W 1960 roku, po połączeniu z kołem łowieckim z Woli Sernickiej, otrzymało obwód nr 110. W 1964 roku miało miejsce dostosowanie granic obwodów łowieckich do granic powiatów. Zawarto wtedy umowę dzierżawną na trzy obwody o łącznej powierzchni 26 000 ha. Obwody te stanowią tereny łowieckie koła po dzień dzisiejszy.

Obwód 100 jest obwodem polnym położonym na północ od Lubartowa. Prawie 20% tego obwodu stanowią lasy mieszane pozostające w prywatnych rękach. Okoliczne pola niegdyś zasobne w zwierzynę drobną charakteryzują się glebami słabej klasy. Północno-wschodni kraniec obwodu graniczy z dużym kompleksem leśnym Lasem Czemierniki o pow. ponad 3000 ha. Gospodarzem obwodu jest Grzegorz Malesa.

Obwód 119 to najbliższe okolice Lubartowa. Gęsto zaludnione pocięte siecią dróg. Jest to typowy obwód polny, gdzie las zajmuje jedynie 750 ha na 10 000 ha powierzchni. Są to najczęściej niezbyt stare nasadzenia sosnowe i mieszane. Na terenach bagiennych występuje olcha. Obecnie bardzo licznie występują zakrzaczenia i remizy, które stanowią doskonałe schronienie dla zwierzyny drobnej. Niestety, dużą część okolicznych pól stanowią ugory, które nie są atrakcyjne dla zwierzyny drobnej. Południowy kraniec obwodu graniczy z Lasami Kozłowieckim administrowanymi przez Lasy Państwowe. GospIMG_3249odarzem obwodu jest Sławomir Mika.

Obwód 131 położony jest na wschód od Lubartowa. W granicach tego obwodu znajduje się perełka naszych lasów Las Brzostówka. Powierzchnia tego zwartego kompleksu leśnego wynosi prawie 1200 ha. Można tam spotkać bór sosnowy, liściasty las mieszany i dębowy drzewostan nasienny. W lesie spotkać można orlika krzykliwego, puchacza i bociana czarnego. Występuje tu także ciekawa flora, między innymi gatunki prawnie chronione, takie jak wawrzynek wilcze łyko czy zawilec gajowy. Gospodarzem obwodu jest Robert Styrnik.

Polny charakter naszych obwodów sprawia, że najliczniej niegdyś występowała tu zwierzyna drobna: zające, kuropatwy i bażanty. Regres zwierzyny drobnej, który dotknął całą Polskę, nie ominął i nas. Chcielibyśmy, żeby jeszcze kiedyś kronikarz mógł zanotować, jak to miało miejsce 23 stycznia 1977 roku „Zakończył się sezon polowań zbiorowych na zające. Ogółem w 15 polowaniach pozyskano 1363 zające, 27 lisów i 12 kaczek…” Nierzadko na polowaniach zajęczych zdarzały się sytuacje, gdy jeden dobry strzelec pozyskał ponad 20 zajęcy na jednym polowaniu.

W latach 70- tych polowali u nas myśliwi z Francji. Szczególnie gustowali oni w polowaniu na kuropatwy. Ówczesne rozkłady były imponujące gdyż dochodziły do 500 szt. kuropatw.

Pozytywnym zjawiskiem jest to, że znacznie wzrastają stany zwierzyny grubej. Od kilkunastu lat na dobrym poziomie kształtuje się populacja sarny. W ostatnich latach notujemy także duży wzrost populacji dzików. Aktualnie nasi myśliwi pozyskują ponad 250 szt. zwierzyny grubej.

Już w 1960 roku nasze koło zaczęło hodowlę bażantów. Została w tym celu wybudowana woliera we wsi Kamionka. Ten atrakcyjny ptak łowny był wypuszczany na tereny koła. Systematyczne zasilanie łowisk przyczyniło się do dobrych stanów bażantów w naszych obwodach.

Tradycyjnie, co roku w jesieni wypuszczamy około 250 ptaków, część to dorosłe osobniki a część 1DSC048844 tygodniowe. Posiadamy także wolierę adaptacyjną. Okolice Lubartowa takie jak: Dolina Wieprza czy teren przyległy do wsi Kozłówka i Siedliska charakteryzujące się atrakcyjnym biotopem dla tego gatunku stały się ostoją bażantów. Najważniejsze, że daje się odczuć efekty naszej pracy więc i następnych latach planujemy w to inwestować. W przyszłym sezonie planujemy także wziąć pod szczególną opiekę drugi gatunek ptactwa łownego, którym jest kuropatwa.

W porozumieniu z Zarządem Okręgowym PZŁ planujemy korzystając z dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zasilić przygotowane łowiska w kuropatwy i zające.

Inne zależności występują w przypadku zwierzyny grubej, która potrafi się lepiej dostosować do obecnych zmian zachodzących w jej naturalnym środowisku. Dzięki temu a także dzięki pracy wielu Kolegów myśliwych z naszego koła pozyskujemy znacznie więcej saren i dzików. W ostatnich latach pojawiły się u nas także jelenie.

Dnia 6 września 2008 roku obchodziliśmy jubileusz koła. Uroczyste spotkanie myśliwych, ich rodzin i zaproszonych gości poprzedziła msza św. odprawiona w Bazylice Mniejszej w Lubartowie, podczas której poświęcono sztandar koła ufundowany przez jego członków.

80 lat

Urzekająca sceneria kwatery myśliwskiej Stary Tartak oraz piękna pogoda sprzyjały spotkaniu myśliwych, ich rodzin, przedstawicieli władz samorządowych, policji, Nadleśnictwa Lubartów, okręgu lubelskiego PZŁ i sąsiednich kół. Na ręce prezesa Jana Włocha wpłynęło wiele listów gratulacyjnych od władz i zaprzyjaźnionych kół.
W okolicznościowych przemówieniach goście podkreślali zasługi koła dla gospodarki łowieckiej i wizerunku myśliwych w lokalnym społeczeństwie. Po części oficjelnej, przy suto zastawionych stołach, odbyła się biesiada trwająca do późnych godzin wieczornych.

30 marca 2DSC04890010 roku nasze koło zostało uhonorowane Złomem. Sztandar koła został udekorowany tym najwyższym odznaczeniem łowieckim w urokliwym miejscu jakim jest leśniczówka Stary Tartak w środku Lasów Kozłowieckich.

Komentarze są wyłączone.